ZNALECKÉ POSUDKY

 • Rodinné domy
 • Byty
 • Nebytové priestory
 • Pozemky
 • Iné nehnuteľnosti

ÚČEL ZNALECKÝCH POSUDKOV

 • Hypotekárne úvery/ Zriadenie záložného práva
 • Kúpa/Predaj nehnuteľnosti
 • Majetkové vysporiadanie (Dedičské konanie, zrušenie BSM a podielového vlastníctva)
 • Dražby, Exekučné konania
 • Nepeňažný vklad
 • Iné
PageRank ikona zdarma