Ing. Peter Új

Znalec v odbore Stavebníctvo

Znalecký posudok - odvetvia :

  • Odhad hodnoty nehnuteľností
  • Pozemné stavby

zapísaný v Zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ev.č. 914929

Autorizovaný architekt

člen Slovenskej komory architektov - reg.č. 1761 AA